Post voor u …

Hoe is het mogelijk dat de Joodse verzetsstrijder in Duitse gevangenschap Bob Wijnberg correspondeerde met zijn vrouw in onderduik Mimi Gobits?

Een onderzoek door Augustina Zaal en Marl Kazikan voor hun profielwerkstuk.

Advertenties

Abraham (Bob) Wijnberg

Groningen, 17 Oktober 1913 – Leusderheide, 29 Juli 1943

Wijnberg huwelijk

Abraham Wijnberg en Mimi Gobits na hun huwelijksvoltrekking op 27 december 1939 op de trappen van het Stadhuis te Dordrecht.

Abraham (Bob) Wijnberg was gehuwd met Mimi  Gobits. Het echtpaar kreeg in de zomer van 1942 een kind: Chawwa Wijnberg. Abrahams vrouw en kind overleefden de oorlog in onderduik. Abraham Wijnberg werd op de Leusderheide gefusilleerd en is op Amersfoortse begraafplaats Rusthof begraven. Op 24 juli 1942, dezelfde dag dat Mimi met Chawwa vluchtte, werd Bob met zijn hele verzetsgroep gearresteerd in Ede. Mimi was ondergedoken in Ilpendam.

http://www.chawwawijnberg.nl./bob-en-mimi.html  op de blog van de dochter van Abraham, Chawwa staat de briefwisseling tussen Bob en Mimi die zij ontvangen heeft na de dood van haar moeder. Daarbij waren honderden foto’s gevoegd in albums, mapjes en dozen, waaronder ook fotootjes uit Mimi’s onderduikperiode.

Hier is de afsluiting van de allerlaatste brief die Bob aan Mimi geschreven heeft:
M’n liefste meiske van [me]. Als je deze foto terug krijgt zal ik reeds dood zijn. Je andere foto neem ik mee, zoodat je ook dán bij mij zult zijn, zooals je steeds in gedachten bij mij bent geweest, en tot het laatst bij mij zult blijven. Vergeef mij wat ik tegenover jou en onze kleine hummel heb misdaan. Wees moedig en sterk lieveling, je hebt mij veel geluk gegeven. De gedachte hieraan heeft mij veel kunnen vergelden. Jouw Bob

Eerste grafteken op Rusthof

Eerste grafteken op Rusthof

(Maral Kazikan 2013)