Post voor u …

Hoe is het mogelijk dat de Joodse verzetsstrijder in Duitse gevangenschap Bob Wijnberg correspondeerde met zijn vrouw in onderduik Mimi Gobits?

Een onderzoek door Augustina Zaal en Marl Kazikan voor hun profielwerkstuk.

Advertenties